Küpsiste teatis
Kõigi küpsistega nõustudes tagate parima võimaliku kasutuskogemuse. Lugege lisateavet küpsiste ja nende kasutamise kohta või muutke oma küpsiste seadeid.
Truster Teenuse tingimused

Tingimused

Viimati uuendatud
15/12/2022

Tõlgendamine ja mõisted

Tõlgendamine

Sõnadel, mille algustäht on suurtähtedega, on tähendused, mis on määratletud järgmistel tingimustel. Järgmistel mõistetel on sama tähendus, olenemata sellest, kas need esinevad ainsuses või mitmuses.

Mõisted

Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

 • Konto tähendab ainulaadset kontot, mis on loodud teile juurdepääsuks meie teenusele või meie teenuse osadele.
 • Sidusettevõte tähendab üksust, mis kontrollib, on osapoole kontrolli all või on osapoolega ühise kontrolli all, kus "kontroll" tähendab 50% või enama aktsiate, omakapitali osaluse või muude väärtpaberite omamist, millel on õigus hääletada direktorite või muude korraldusasutuste valimistel.
 • Rakendus tähendab ettevõtte pakutavat tarkvaraprogrammi, mille olete alla laadinud mis tahes elektroonilisest seadmest nimega Truster Töötab
 • Ettevõte (käesolevas lepingus viidatud kui "ettevõte", "meie", "meie" või "meie") viitab Truster Oy, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsingi, Soome.
 • GDPR-i tähenduses on ettevõte vastutav töötleja.
 • Domeenid viitavad: truster.fi, truster.töötab, ..app.truster.töötab ja truster.kauplus.
 • Riik viitab: Soome
 • Vastutav töötleja viitab GDPR-i (isikuandmete kaitse üldmäärus) tähenduses ettevõttele kui juriidilisele isikule, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 • Seade tähendab mis tahes seadet, millel on juurdepääs teenusele, näiteks arvuti, mobiiltelefon või digitaalne tahvelarvuti.
 • Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga.
 • GDPR-i tähenduses tähendavad isikuandmed teiega seotud teavet, nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, võrguidentifikaator või üks või mitu füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile omast tegurit.
 • Teenus viitab rakendusele.
 • Teenusepakkuja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid Ettevõtte nimel. See viitab kolmandate osapoolte ettevõtetele või üksikisikutele, kelle ettevõte on tööle võtnud teenuse hõlbustamiseks, ettevõtte nimel teenuse osutamiseks, teenusega seotud teenuste osutamiseks või ettevõtte abistamiseks teenuse kasutamise analüüsimisel. GDPR-i tähenduses loetakse teenusepakkujaid volitatud töötlejateks.
 • Kolmanda osapoole sotsiaalmeediateenus viitab mis tahes veebisaidile või mis tahes sotsiaalvõrgustiku veebisaidile, mille kaudu kasutaja saab teenuse kasutamiseks sisse logida või konto luua.
 • Kasutusandmed viitavad automaatselt kogutud andmetele, mis on loodud teenuse kasutamisel või teenuse infrastruktuurist endast (näiteks lehe külastuse kestus).
 • Te peate silmas üksikisikut, kes teenusele juurde pääseb või seda kasutab, või ettevõtet või muud juriidilist isikut, kelle nimel see isik teenusele juurde pääseb või seda kasutab.
 • GDPR-i (isikuandmete kaitse üldmäärus) kohaselt võidakse teid nimetada andmesubjektiks või kasutajaks, kuna olete teenust kasutav üksikisik.

Teie isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kogutavate andmete tüübid

Isikuandmete

Meie teenust kasutades võime paluda teil esitada meile teatud isikut tuvastavat teavet, mida saab kasutada teiega ühenduse võtmiseks või teie tuvastamiseks. Isikut tuvastav teave võib muu hulgas sisaldada järgmist:

 • E-posti aadress
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • Aadress, osariik, provints, sihtnumber, linn
 • Sotsiaalkindlustuse number
 • Pangakonto number
 • Palgamaks
 • Kasutusandmed

Kasutusandmed

Kasutusandmeid kogutakse teenuse kasutamisel automaatselt.

Kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie seadme Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, meie teenuse lehed, mida külastate, teie külastuse kellaaeg ja kuupäev, nendel lehtedel veedetud aeg, unikaalsed seadme identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Kui sisenete teenusesse mobiilseadme kaudu või selle kaudu, võime koguda teatud teavet automaatselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie kasutatava mobiilseadme tüüp, teie mobiilseadme kordumatu ID, teie mobiilseadme IP-aadress, teie mobiilne operatsioonisüsteem, teie kasutatava mobiilse Interneti-brauseri tüüp, unikaalsed seadme identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Samuti võime koguda teavet, mida teie brauser saadab, kui külastate meie teenust või kui sisenete teenusesse mobiilseadme kaudu või selle kaudu.

Teave kolmandate osapoolte sotsiaalmeediateenustest

Ettevõte võimaldab teil luua konto ja logida sisse teenuse kasutamiseks järgmiste kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenuste kaudu:

 • Google
 • Facebookis
 • Twitter

Kui otsustate registreeruda kolmanda osapoole sotsiaalmeediateenuse kaudu või anda meile muul viisil juurdepääsu sellele, võime koguda isikuandmeid, mis on juba seotud teie kolmanda osapoole sotsiaalmeediateenuse kontoga, näiteks teie nimi, e-posti aadress, teie tegevused või selle kontoga seotud kontaktide loend.

Samuti võib teil olla võimalus jagada ettevõttega lisateavet oma kolmanda osapoole sotsiaalmeediateenuse konto kaudu. Kui otsustate esitada sellist teavet ja isikuandmeid registreerimise ajal või muul viisil, annate ettevõttele loa seda kasutada, jagada ja säilitada viisil, mis on kooskõlas selle privaatsuspoliitikaga.

Rakenduse kasutamisel kogutud teave

Meie rakenduse kasutamise ajal võime meie rakenduse funktsioonide pakkumiseks teie eelneval loal koguda:

 • Teave teie asukoha kohta
 • Pildid ja muu teave seadme kaamerast ja fototeegist

Kasutame seda teavet oma teenuse funktsioonide pakkumiseks, teenuse täiustamiseks ja kohandamiseks. Teave võidakse üles laadida ettevõtte serveritesse ja/või teenusepakkuja serverisse või lihtsalt salvestada teie seadmesse.

Saate sellele teabele juurdepääsu igal ajal lubada või keelata oma seadme seadete kaudu.

Teie isikuandmete kasutamine

Ettevõte võib kasutada Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Meie Teenuse pakkumiseks ja haldamiseks, sealhulgas meie Teenuse kasutamise jälgimiseks.
 • Teie konto haldamiseks: hallata teie registreerimist teenuse kasutajaks. Teie esitatud isikuandmed võivad anda teile juurdepääsu teenuse erinevatele funktsioonidele, mis on teile kui registreeritud kasutajale kättesaadavad.
 • Lepingu täitmiseks: teie ostetud toodete, esemete või teenuste ostulepingu või teenuse kaudu meiega sõlmitud mis tahes muu lepingu väljatöötamine, järgimine ja täitmine.
 • Teiega ühenduse võtmiseks toimige järgmiselt. Teiega ühenduse võtmiseks e-posti, telefonikõnede, SMS-ide või muude samaväärsete elektroonilise side vormide kaudu, nagu mobiilirakenduse tõukemärguanded funktsioonide, toodete või lepinguliste teenustega seotud värskenduste või informatiivse suhtluse kohta, sealhulgas turvauuendused, kui see on nende rakendamiseks vajalik või mõistlik.
 • Selleks, et pakkuda teile uudiseid, eripakkumisi ja üldist teavet muude meie pakutavate kaupade, teenuste ja sündmuste kohta, mis sarnanevad nendega, mida olete juba ostnud või mille kohta olete küsinud, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud sellist teavet mitte saada.
 • Teie taotluste haldamiseks toimige järgmiselt. Osaleda ja hallata teie taotlusi meile.
 • Ettevõtete ülemineku korral: Võime kasutada teie teavet mõne või kõigi meie varade ühinemise, loovutamise, restruktureerimise, reorganiseerimise, lõpetamise või muul viisil müümise või üleandmise hindamiseks või läbiviimiseks, kas tegevuse jätkuvuse või pankroti, likvideerimise või muu sarnase menetluse osana, mille käigus meie valduses olevad isikuandmed meie teenuse kasutajate kohta kuuluvad üleantavate varade hulka.
 • Muudel eesmärkidel: võime kasutada teie teavet muudel eesmärkidel, näiteks andmeanalüüsiks, kasutustrendide tuvastamiseks, meie reklaamikampaaniate tõhususe määramiseks ning meie teenuse, toodete, teenuste, turunduse ja teie kogemuse hindamiseks ja täiustamiseks.

Võime jagada Teie isikuandmeid järgmistes olukordades:

 • Teenusepakkujatega: Võime jagada teie isikuandmeid teenusepakkujatega, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist, maksete töötlemiseks, teiega ühenduse võtmiseks.
 • Ettevõtete ülemineku korral: Võime jagada või edastada teie isikuandmeid seoses ühinemise, ettevõtte varade müügi, rahastamise või kogu meie ettevõtte või selle osa omandamisega teisele ettevõttele või selle läbirääkimiste ajal.
 • Sidusettevõtetega: Võime jagada teie teavet oma sidusettevõtetega, sel juhul nõuame neilt sidusettevõtetelt selle privaatsuspoliitika järgimist. Sidusettevõtete hulka kuuluvad meie emaettevõte ja kõik muud tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või muud ettevõtted, mida me kontrollime või mis on meiega ühise kontrolli all.
 • Äripartneritega: Võime jagada teie teavet oma äripartneritega, et pakkuda teile teatud tooteid, teenuseid või kampaaniaid.
 • Teiste kasutajatega : kui jagate isikuandmeid või suhtlete muul viisil avalikes kohtades teiste kasutajatega, võivad kõik kasutajad sellist teavet vaadata ja seda võidakse avalikult levitada väljaspool. Kui suhtlete teiste kasutajatega või registreerute kolmanda osapoole sotsiaalmeediateenuse kaudu, võivad teie kontaktid kolmanda osapoole sotsiaalmeediateenuses näha teie nime, profiili, pilte ja teie tegevuse kirjeldust. Samamoodi saavad teised kasutajad vaadata teie tegevuse kirjeldusi, teiega suhelda ja teie profiili vaadata.
 • Teie nõusolekul: võime teie nõusolekul avaldada teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui meilt nõutakse teie andmete säilitamist, et järgida kohaldatavaid seadusi), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja poliitikate jõustamiseks.

Ettevõte säilitab kasutusandmeid ka sisemise analüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse tavaliselt lühema aja jooksul, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui meil on seaduslik kohustus säilitada neid andmeid pikema aja jooksul.

Teie isikuandmete edastamine

Teie teavet, sealhulgas isikuandmeid, töödeldakse ettevõtte kontorites ja muudes kohtades, kus asuvad töötlemisega seotud osapooled. See tähendab, et seda teavet võidakse edastada ja säilitada arvutites, mis asuvad väljaspool teie osariiki, provintsi, riiki või muud riiklikku jurisdiktsiooni, kus andmekaitseseadused võivad erineda teie jurisdiktsioonist.

Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb sellise teabe esitamine, kujutab endast teie nõusolekut selle edastamisega.

Ettevõte võtab kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui on kehtestatud piisavad kontrollid, sealhulgas teie andmete ja muude isikuandmete turvalisus.

Teie isikuandmete avalikustamine

Äritehingud

Kui ettevõte osaleb ühinemises, omandamises või varade müügis, võidakse teie isikuandmeid edastada. Teavitame teid enne, kui teie isikuandmed edastatakse ja nende suhtes hakatakse kohaldama teistsugust privaatsuspoliitikat.

Õiguskaitse

Teatud tingimustel võidakse ettevõttelt nõuda teie isikuandmete avaldamist, kui seda nõuab seadus või vastuseks avaliku sektori asutuste (nt kohus või valitsusasutus) põhjendatud taotlustele.

Muud juriidilised nõuded

Ettevõte võib avaldada teie isikuandmeid heas usus, et selline tegevus on vajalik selleks, et:

 • Juriidilise kohustuse täitmine
 • Kaitsta ja kaitsta Ettevõtte õigusi või vara
 • Teenusega seotud võimalike väärtegude ennetamine või uurimine
 • Teenuse kasutajate või avalikkuse isikliku turvalisuse kaitsmine
 • Kaitse juriidilise vastutuse eest

Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu edastamise viis ega elektroonilise salvestamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi püüame teie isikuandmete kaitsmiseks kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me garanteerida nende absoluutset turvalisust.

Üksikasjalik teave teie isikuandmete töötlemise kohta

Teenusepakkujatel on juurdepääs teie isikuandmetele ainult selleks, et täita oma ülesandeid meie nimel ja nad on kohustatud neid mitte avaldama ega kasutama ühelgi muul eesmärgil.

Analytics

Võime kasutada kolmanda osapoole teenusepakkujaid, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist.

 • Google Analytics
 • Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüütika teenus, mis jälgib ja teatab veebisaidi liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google'i teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks.
 • Võite teatud Google Analyticsi funktsioonidest loobuda oma mobiilseadme seadetes, näiteks seadme reklaamiseadetes või järgides Google'i privaatsuseeskirjades toodud juhiseid.
 • Google'i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Google'i privaatsuse ja tingimuste veebilehte.
 • Tulebaas
 • Firebase on analüüsiteenus, mida pakub Google Inc.
 • Võite teatud Firebase'i funktsioonidest loobuda oma mobiilseadme seadete kaudu, näiteks seadme reklaamiseadete kaudu, või järgides Google'i privaatsuseeskirjades toodud juhiseid.
 • Samuti soovitame teil üle vaadata Google'i eeskirjad oma andmete kaitsmiseks.
 • Lisateabe saamiseks selle kohta, millist tüüpi teavet Firebase kogub, külastage veebilehte Kuidas Google andmeid kasutab , kui kasutate meie partnerite saite või rakendusi?.

Maksed

Võime teenuse raames pakkuda tasulisi tooteid ja/või teenuseid. Sellisel juhul võime maksete töötlemiseks kasutada kolmandate osapoolte teenuseid (nt maksete töötlejad).

Me ei salvesta ega kogu teie maksekaardi andmeid. See teave edastatakse otse meie kolmandast osapoolest maksetöötlejatele, kelle isikuandmete kasutamist reguleerib nende privaatsuspoliitika. Need maksetöötlejad järgivad PCI-DSS-i kehtestatud standardeid, mida haldab PCI turvastandardite nõukogu, mis on selliste kaubamärkide ühine jõupingutus nagu Visa, Mastercard, American Express ja Discover. PCI-DSS-i nõuded aitavad tagada makseteabe turvalise käitlemise.

GDPR-i privaatsus

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus GDPR-i alusel

Võime töödelda isikuandmeid järgmistel tingimustel:

 • Nõusoleku: Olete andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
 • Lepingu täitmine: Isikuandmete esitamine on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja/või sellega seotud lepingueelsete kohustuste täitmiseks.
 • Juriidilised kohustused: Isikuandmete töötlemine on vajalik ettevõtte juriidilise kohustuse täitmiseks.
 • Elulised huvid: Isikuandmete töötlemine on vajalik Teie või mõne teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
 • Avalikud huvid: Isikuandmete töötlemine on seotud ülesandega, mida täidetakse avalikes huvides või ettevõttele antud avaliku võimu teostamiseks.
 • Õigustatud huvid: Isikuandmete töötlemine on vajalik ettevõtte õigustatud huvide saavutamiseks.

Igal juhul aitab ettevõte hea meelega selgitada töötlemise konkreetset õiguslikku alust ja eelkõige seda, kas Isikuandmete esitamine on seadusest tulenev või lepinguline nõue või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue.

Teie GDPR-ist tulenevad õigused

Ettevõte kohustub austama teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja tagama, et saate oma õigusi kasutada.

Selle privaatsuspoliitika alusel ja seadusega, kui asute ELis, on teil õigus:

 • Taotlege juurdepääsu oma isikuandmetele. Õigus pääseda juurde, uuendada või kustutada teavet, mis meil teie kohta on. Kui vähegi võimalik, saate oma isikuandmetele juurde pääseda, neid värskendada või taotleda nende kustutamist otse oma konto seadete jaotises. Kui te ei saa neid toiminguid ise teha, võtke meiega ühendust, et teid aidata. See võimaldab teil saada ka koopia isikuandmetest, mida me teie kohta hoiame.
 • taotleda nende isikuandmete parandamist, mida me teie kohta hoiame. Teil on õigus nõuda mis tahes mittetäieliku või ebatäpse teabe parandamist, mida me teie kohta hoiame.
 • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. See õigus kehtib siis, kui tugineme õigustatud huvile kui meie töötlemise õiguslikule alusele ja teie konkreetses olukorras on midagi, mis paneb teid soovima sel alusel oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid selle kohta, kus me töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil.
 • Taotlege oma isikuandmete kustutamist. Teil on õigus nõuda meilt isikuandmete kustutamist või eemaldamist, kui meil ei ole mõjuvat põhjust nende töötlemist jätkata.
 • taotleda oma isikuandmete edastamist. Edastame teile või teie valitud kolmandale osapoolele teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Pange tähele, et see õigus kehtib ainult automatiseeritud teabe kohta, mille kasutamiseks andsite meile algselt nõusoleku või kus me kasutasime seda teavet teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
 • Võtta oma nõusolek tagasi. Teil on õigus oma nõusolek oma isikuandmete kasutamiseks tagasi võtta. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile juurdepääsu teenuse teatud konkreetsetele funktsioonidele.

GDPR-i andmekaitseõiguste kasutamine

Võite kasutada oma juurdepääsu-, parandamis-, tühistamis- ja vaidlustamisõigusi, võttes meiega ühendust. Pange tähele, et võime paluda teil enne sellistele taotlustele vastamist oma isikut kinnitada. Kui esitate taotluse, anname endast parima, et teile võimalikult kiiresti vastata.

Teil on õigus esitada andmekaitseasutusele kaebus teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta. Lisateabe saamiseks, kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), võtke ühendust oma kohaliku andmekaitseasutusega EMPs.

Teie California privaatsusõigused (California's Shine the Light seadus)

Vastavalt California tsiviilseadustiku paragrahvile 1798 (California särab Light seadus), California elanikud, kellel on meiega väljakujunenud ärisuhe, saavad kord aastas küsida teavet oma isikuandmete jagamise kohta kolmandate osapooltega kolmandate osapoolte otseturunduse eesmärkidel.

Kui soovite taotleda lisateavet jaotisest California Shine Light seadused ja kui olete California elanik, võite meiega ühendust võtta, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

California privaatsusõigused alaealistele kasutajatele (California äri- ja kutsekoodeksi jaotis 22581)

California äri- ja kutsekoodeksi jaotis 22581 võimaldab alla 18-aastastel California elanikel, kes on veebisaitide, teenuste või rakenduste registreeritud kasutajad, taotleda ja saada avalikult postitatud sisu või teabe eemaldamist.

Selliste andmete eemaldamise taotlemiseks ja kui olete California elanik, võite meiega ühendust võtta, kasutades allpool toodud kontaktandmeid, ja lisada oma kontoga seotud e-posti aadressi.

Pange tähele, et teie taotlus ei taga veebis postitatud sisu või teabe täielikku või põhjalikku eemaldamist ning et seadus ei pruugi teatud tingimustel eemaldamist lubada ega nõuda.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida me ei halda. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame teil tungivalt tutvuda iga külastatud saidi privaatsuseeskirjadega.

Meil ei ole kontrolli ega vastutust kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade ega tavade eest.

Muudatused selles privaatsuspoliitikas

Võime oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada. Teavitame teid kõigist muudatustest, postitades sellele lehele uue privaatsuspoliitika.

Enne muudatuse jõustumist anname teile sellest teada e-posti teel ja/või silmapaistva teate kaudu meie teenuses ja värskendame selle privaatsuspoliitika ülaosas olevat "Viimati uuendatud" kuupäeva.

Soovitatav on see privaatsuspoliitika perioodiliselt üle vaadata, et näha muudatusi. Selle privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad, kui need sellele lehele postitatakse.

Võta meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta.

Täname! Teie esildis on laekunud!
Oops! Vormi esitamisel läks midagi valesti.
Privaatsuseelistuste muutmine →