Küpsiste teatis
Kõigi küpsistega nõustudes tagate parima võimaliku kasutuskogemuse. Lugege lisateavet küpsiste ja nende kasutamise kohta või muutke oma küpsiste seadeid.
Truster Teenuse tingimused

Tingimused

Viimati uuendatud
25/10/2023

VÕISTLUSE REEGLID

1. VÕISTLUSE KORRALDAJA

Korraldav organ: Truster Piiratud vastutusega äriühing

Ettevõtte ID: 1772129-3

Aadress: Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

2. KONKURSI ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV NING SOBIVUS

Loosimises saab osaleda, kui soovid ja jälgid loosipostitust Trusteri sotsiaalmeedia kanalites (avaldamise kuupäev 28.12.2021). Loosimises on võimalik osaleda perioodil 28.12.2021 kuni 3.1.2022. Võitjaid teavitatakse pärast loosimist isiklikult telefoni või e-posti teel.

Konkursil võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased Soomes elavad isikud, välja arvatud korraldaja töötajad, kes on osalenud konkursi kavandamises, ettevalmistamises või elluviimises, samuti nende pereliikmed. Kui on alust kahtlustada, et loosimises osaleja petab või osaleb käesolevaid reegleid rikkudes, on korraldajal õigus osalemisest keelduda.

3. VÕITJATE VALIMINE JA AJASTAMINE

Võitjad loositakse välja kõigi nende vahel, kes on jälginud loosimise väljaande sotsiaalmeedia kanaleid. Loosimise viib läbi Korraldaja esindaja. Võitjad kuulutatakse välja 2.1.2022. Võitjaid teavitatakse isiklikult telefoni või e-posti teel. Kui osaleja on esitanud ebaõiged või mittetäielikud kontaktandmed või kui auhinna teadet või auhinda ei ole võimalik võitjale kolme (3) päeva jooksul mõistlike jõupingutustega või muul kui korraldajast tuleneval põhjusel kätte toimetada, ei ole korraldaja kohustatud auhinda võitjale üle andma ja see võidakse uuesti välja loosida.

4. KOHT

Loosimise auhinnaks on viis (5) tükki Truster 49 €/kuu teenuspaketid aastaks 2022. Loosimises osalejad võivad võita ühe (1) tüki inimese kohta.

5. REEGLID KEHTIVAD KÕIGILE OSALEJATELE

Konkursil osaledes nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ja korraldaja otsuseid. Korraldaja jätab endale õiguse teha reeglites muudatusi. Kui selliseid muudatusi on vaja teha, tehakse need teatavaks nendel konkursi lehekülgedel.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Korraldaja töötleb osalejate andmeid ainult võistluse läbiviimiseks ning loosimiseks ja auhinna üleandmiseks. Osalejate andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ega kasutata otseturunduseks ilma osaleja nõusolekuta.

7. VÕITJATE NIMEDE AVALDAMINE

Seoses loosimise võitjate avaldamisega võidakse avaldada osaleja esitatud eesnime ja linna andmed.

8. KORRALDAJA JA VÕISTLUSEL OSALEJA KOHUSTUSED

Korraldaja vastutab auhindadega seotud loteriimaksude eest. Osalejad vabastavad korraldaja ja kõik teised partnerid mis tahes kahjust, mis on tekitatud või väidetavalt põhjustatud konkursil osalemisest. Korraldaja vastutus osalejate ees ei tohi mingil juhul ületada käesolevates reeglites nimetatud auhindade väärtust või summat.

Korraldaja ei vastuta IT-kaalutlustel tekkinud probleemide või takistuste eest võistlusel osalemisel või auhinna kättesaamisel. Võitja vastutab auhinna kättesaamise või selle rakendamisega seotud muude kulude kandmise eest.

9. ÕIGUSED KONKURSI RAAMES ESITATUD MATERJALIDELE

Kampaania õigused ja loosimisega seotud materjal kuuluvad loosimise korraldajale. Te kinnitate ja garanteerite, et olete loonud mis tahes materjali, mille olete konkursile esitanud, ja vastutate selle eest, et see või selle kasutamine ei rikuks seadusi, häid tavasid, kolmandate isikute õigusi, sealhulgas autoriõigust ja muid intellektuaalomandi õigusi, au, privaatsust või ärisaladust, ega rikuks muul viisil neid reegleid.

10. MUUD SÄTTED

Konkursil osalemisega nõustub osaleja järgima käesolevaid reegleid ja korraldaja poolt nende alusel tehtud otsuseid, samuti järgima kõigi selliste teenuste kasutustingimusi, mis võivad olla võistlusega seotud väljaspool korraldaja kontrolli, näiteks Facebook, Twitter, YouTube või Instagram. Korraldaja poolt Facebookis või Instagramis korraldatavaid võistlusi ei korraldata, toetata ega sponsoreerita Facebookis ega Instagramis.

Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata võistluse, selle reeglite, auhindade, ajastuse või muude võistluse läbiviimist mõjutavate tegurite osas.

Täname! Teie esildis on laekunud!
Oops! Vormi esitamisel läks midagi valesti.
Privaatsuseelistuste muutmine →