Küpsiste teatis
Kõigi küpsistega nõustudes tagate parima võimaliku kasutuskogemuse. Lugege lisateavet küpsiste ja nende kasutamise kohta või muutke oma küpsiste seadeid.

Ettevõtja juhend

Truster on õiglane Soome arveldusteenus kergettevõtjatele, mis loob kergettevõtjatele võimalusi oma unistuste elluviimiseks. Kas soovite aidata oskustöölistel olla edukad valdkonna trendiloojate seas?

Loe edasi
Artikkel pärineb

Artiklid ettevõtjale

Oleme koostanud oma arvelduskogemusest saadud kõige sagedamini esitatavad küsimused juhiseks kergettevõtjatele. Võite meiega ka edasi arutada.

Kerge ettevõtja ABC

Kergeettevõtja käsundusleping

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Mis vahe on bruto- ja netopalga vahel?

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Mida tähendab kerge ettevõtlus?

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Kas kerge ettevõtja saab töötuskindlustushüvitist?

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Kas töötu võib olla kerge ettevõtja?

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Suvetöö 2024 üliõpilastele

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Mille poolest erineb OP kerge ettevõtja teenus Truster kerge ettevõtlusest?

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Kas kerge ettevõtlus on kasumlik?

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Kes võib saada Light Entrepreneuriks?

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Kas kergettevõtja on füüsilisest isikust ettevõtja?

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Kas tööhõive tingimus on täidetud kergettevõtluses?

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Kas Light Entrepreneur on ettevõtja?

Loe blogi ->
Kerge ettevõtja ABC

Kellele sobib kerge ettevõtlus?

Loe blogi ->
Sõnastik

Milliseid ettevõtlustermineid
peaksite teadma?

Termin
Selgitus
Kergettevõtja
Arveldusteenuse kasutaja. Isik, kes esitab arveid oma töö eest ilma oma ettevõtte tunnuseta arveldusteenuse kaudu. Kirjeldatakse valesti ka kui kergettevõtjat.
Arvete esitamise teenus
Ettevõte, mis pakub kergettevõtjatele võimalust esitada arveid teenindustunnuse abil ja maksta töötajale palka.
Nädalapalk
Palgad, mis makstakse välja enne arve tasumist.
Kohene makse
Pangaülekande saab teha kiirmaksena, mis tagab, et teie palk kantakse teie kontole samal päeval.
Ülesandmisleping
Töötaja ja kliendi vahel sõlmitakse käsundusleping. Leping peaks olema kirjalik, näiteks e-posti teel. Kliendiga on hea kokku leppida vähemalt hind, töö sisu ja ajakava.
Kergettevõtja
Teenuse kasutaja. Isik esitab arveid oma tööde kohta ilma oma isikutunnistuseta arveldusteenuse kaudu. Kirjeldatakse valesti ka kui kergettevõtjat.
Registreerimistunnistus
Registreerimistunnistus tõestab, et valgusettevõtja töötab selle arveldusteenuse kaudu. Üldiselt piisab alla kuue kuu vanusest tunnistusest, et tõendada, et valgustusettevõtja on kindlustatud arveldusteenuse kaudu.
Käibemaks (käibemaks)
Käibemaks on riigi poolt kehtestatud ja kogutav maks, mis on kehtestatud teenuse või toote kohta, mille kohta esitatakse arve. Käibemaks lisatakse arve summale ja on tavaliselt 24%. Arveldusteenus arvutab selle maksu teie nimel riigile.
Kerge füüsilisest isikust ettevõtjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate pensioni makstakse füüsilisest isikust ettevõtjate pensionikindlustuse, lühendatult YEL, vormis. YEL on kohustuslik, kui teie arvelduskogum ületab teatud piirmäärad.
Ettevõtja
Ärinimi ettevõtja või ärinimi on kergem ärivorm kui tegelik ettevõte. Üksikettevõtjal on oma ärinimi ja erinevalt tegelikust äriühingust vastutab ta isiklikult kogu ärinime all toimuva tegevuse eest.
Maksukaart
Palga maksmiseks on vaja maksukaarti. See näitab teie maksumäära, mis arvatakse maha teie brutopalgast.
Maksuvähendused
Reisitoetusi, päevarahasid ja söögitoetusi võib maksta maksuvaba kuluhüvitisena seoses palga maksmisega arveldusteenistuse poolt. Teenustasu ja YEL-lisatasu saate oma maksudeklaratsioonis tööga seotud kuludena maha arvata.
Reisitoetus
Reisitoetust võib maksta maksuvabalt koos palga maksmisega, tingimusel, et see on ka arvel. Vastasel juhul võib mahaarvamise teha oma maksudeklaratsioonis.
Päevaraha
Päevaraha võib maksta maksuvabalt palga maksmisel, kui see on ka arvel. Vastasel juhul võib mahaarvamise teha oma maksudeklaratsioonis.
Toiduraha
Toiduraha võib maksta maksuvabalt koos palga maksmisega, kui see on ka arvel. Vastasel juhul võib mahaarvamise teha oma maksudeklaratsioonis.
Ravikindlustusmakse
Arveldusteenistus arvab teie palgast maha ravikindlustuse seaduse kohase sissemakse. Ravikindlustusmakse arvatakse maha teie brutopalgast.
Kindlustus kerge ettevõtja jaoks
Kergeettevõtjana vajate tavaliselt sama kindlustust kui füüsilisest isikust ettevõtja. Nende hulka kuuluvad vastutuskindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, füüsilisest isikust ettevõtja pensionikindlustus jne.
Vastutuskindlustus
Kergeettevõtjana vajate tavaliselt sama kindlustust kui füüsilisest isikust ettevõtja. Nende hulka kuuluvad vastutuskindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, füüsilisest isikust ettevõtja pensionikindlustus jne.
Õnnetusjuhtumikindlustus
Õnnetuse korral tasub õnnetusjuhtumikindlustus arsti visiitide ja muude raviga seotud kulude eest.
Pöördmaksustamine
Pöördmaksustamine (pöördmaksustamine) tähendab, et maksude tasumise eest vastutab ostja. See on tavaline ehitustööde puhul. Sellisel juhul maksustatakse töö, mille suhtes kohaldatakse näiteks 24% käibemaksu, ostjale ilma maksuta ja maksude tasumise eest vastutab ostja.
Usaldusväärne partneri aruanne
Usaldusväärse partneri aruanne on kiireim viis tagada, et teie ettevõte on täitnud aktsiaseltside seaduse nõudeid. Ehitusplatsidel kontrollitakse töövõtja vastutuse seaduse täitmist sageli enne tööde alustamist.
Maksuvõla tõend
Maksuvõlgade tõend tõestab, et ettevõte on maksud korrektselt tasunud ja täitnud oma sotsiaalsed kohustused.
Kerge ettevõtja kalkulaatorid

Sirvige meie kalkulaatoreid

Kui palju pean ma arveid esitama, et saada teatud summa oma kontole või kui palju mulle makstakse arvete summast pärast maksude tasumist? Kuidas arvutati käibemaksu? Kas Truster 49 €/kuu on tõesti kõige odavam minu jaoks?

Teenustasu kalkulaator kergettevõtjale

Teenustasu

Arvutage, kui palju Truster 49 €/kuu on sinu jaoks odavam kui Truster Light. Saate summa, mis on suurem kui teie kontol kalkulaatoris näidatud summa.

Arvuta teenustasu suurus >